Lịch thi bằng lái xe máy tháng 11/2014

Lịch thi bằng lái xe máy tháng 11:
Sân thi 243 khuất duy tiến:

4(chiều),8(chiều),11(chiều),15(sáng),21(chiều),22(sáng),26(sáng),27(chiều)

Sân thi bên cạnh ĐH Công nghiệp HN:

2(chiều),9(chiều),16(chiều),23(sáng),29(chiều)