Lịch thi bằng lái xe máy tháng 12/2014 tại Hà Nội

Lịch thi bằng lái xe máy tháng 12:
Sân thi 243 khuất duy tiến:

Chiều các ngày: 6,7,14,20,27 và sáng 28

Sân thi bên cạnh ĐH Công nghiệp HN:

Sáng các ngày: 7,13,14,21,28