Cần điểm số bao nhiêu để qua được kì thi sát hạch thi bằng lái A2?

phan-thi-lý-thuyet-bang-lai-a2
Khi đã hoàn thành xong hồ sơ đăng kí học và thi bằng lái xe máy, thi bằng lái a2 cũng như có lịch thi sát hạch bằng lái xe A2, bạn sẽ được thông báo tham gia thi. Để có thể được sở Giao thông vận tải cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A2, bạn phải vượt qua bài thi lý thuyết với điểm số tối thiểu là 18/20 và phải đạt ít nhất 80 điểm trong bài thi thực hành lái xe chạy sa hình. Nếu như bạn đã tham gia kì thi sát hạch cấp bằng lái xe hạng A1, bạn sẽ thấy nó không khác biệt gì mấy so với thi sát hạc...
More