Lịch thi bằng lái xe máy tháng 10-2014

Lịch thi bằng lái xe máy tại Hà Nội tại 2 điểm thi:

Điểm thi 243 Khuất duy tiến: 20 (chiều), 22 (sáng), 24(sáng), 25(sáng), 26(chiều),29 (chiều)


Điểm thi bên cạnh khu A ĐH Công nghiệp (trường trung cấp nghề giao thông công chính): 26 (chiều)