Thủ tục đổi bằng lái xe máy có phức tạp không?

đổi bằng lái xe máy
Năm 2014, Bộ GTVT đã có một số thay đổi về quy định thi bằng lái xe máy cũng như có những sửa đổi quy định về việc chuyển đổi bằng lái xe máy cũ sang bằng lái xe mới-thẻ PET. Theo đánh giá thì thủ tục đổi bằng lái xe máy không phức tạp nếu người đổi bằng nắm được những thông tin cần thiết. Để cải tiến chất lượng bằng lái xe máy cũng như để thuận tiện cho hệ thống quản lý bằng lái xe, năm 2014 Bộ GTVT nước ta đã ban hành thông tư số 38/2013/TT-BGTVT nhằm mục đích sửa đổi, bổ sung Thông tư số 46/...
More